fbpx
Skip links

Technical Specifications

After your selection, scroll to view specs.

AIR SPEEDER SPECS

Flex Length Weight Tip Flex Butt Flex Torque Par. Tip Length Butt Diam. Bend Point Spin Launch
R3 46 40.5 166 140 9.0 2.95 .590 L M H
R2 46 44.5 156 122 8.5 2.95 .595 L M H
R 46 46.5 146 106 8.0 2.95 .600 L M H
S 46 48 136 94 7.5 2.95 .600 L M H

ATMOS SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
RED 5 R2 46 57 136 94 5.1 3.0 .620 L M M/H
RED 5 R 46 55 128 89 5.1 3.0 .620 L M M/H
RED 5 S 46 55 120 84 5.0 3.0 .620 M/L M M/H
RED 6 R2 46 65 136 94 5.1 3.0 .620 L M M/H
RED 6 R 46 65 128 89 5.0 3.0 .620 M/L M M/H
RED 6 S 46 65 120 84 5.0 3.0 .620 M/L M M/H

 

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
BLUE 5 R2 46 55 130 101 5.0 3.0 .610 L M M
BLUE 5 R 46 55 120 93 4.9 3.0 .610 L M M
BLUE 5 S 46 55 110 86 4.6 3.0 .610 M/L M M
BLUE 6 R2 46 65 130 100 5.0 3.0 .610 L M M
BLUE 6 R 46 65 120 92 4.8 3.0 .610 M/L M M
BLUE 6 S 46 65 110 87 4.5 3.0 .610 M/L M M
BLUE 7 R 46 75 117 89 4.6 3.0 .610 M M M
BLUE 7 S 46 75 106 83 4.4 3.0 .610 M M M
BLUE 7 X 46 75 97 77 4.2 3.0 .610 M M M

ATMOS TS SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
6 RED S 46 67 110 85 3.5 2.5 .605 M/L M M/H
6 RED X 46 69 103 79 3.5 2.5 .605 M/L M M/H
7 RED S 46 74 103 77 3.3 2.5 .605 M/L M M/H
7 RED X 46 76 99 73 3.3 2.5 .605 M/L M M/H
8 RED S 46 84 95 67 3.1 2.5 .605 M/L M M/H
8 RED X 46 86 92 64 3.1 2.5 .605 M/L M M/H
6 BLUE S 46 64 103 85 3.5 2.5 .610 M M M
6 BLUE X 46 65 99 79 3.5 2.5 .610 M M M
7 BLUE S 46 74 95 78 3.1 2.5 .615 M M M
7 BLUE X 46 77 89 72 3.1 2.5 .615 M M M
8 BLUE S 46 83 90 68 2.9 2.5 .615 M M M
8 BLUE X 46 85 87 65 2.9 2.5 .615 M M M
6 BLACK S 46 65 87 80 3.4 2.5 .605 M/H L L
6 BLACK X 46 69 83 74 3.4 2.5 .610 H L L
7 BLACK S 46 74 83 74 3.0 2.5 .610 H L L
7 BLACK X 46 76 82 69 3.0 2.5 .615 H L L
8 BLACK TS 46 84 81 68 2.7 2.5 .615 H L L
8 BLACK TX 46 85 79 64 2.7 2.5 .615 H L L

ATMOS TS HYBRID SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
RED 75HB R2 42 73 43 46 2.8 3.0 .595 M L M
RED 75HB R 42 75 41 46 2.7 3.0 .595 M L M
RED 75HB S 42 77 39 44 2.7 3.0 .600 M/H L M
BLUE 85HB S 42 85 37 44 2.5 3.0 .605 H L M
BLUE 85HB X 42 87 36 41 2.5 3.0 .610 H L M
BLACK 95HB S 42 94 35 41 2.2 3.0 .610 H L L
BLACK 95HB X 42 96 34 39 2.2 3.0 .610 H L L

DAYTONA SPEEDER SPECS

Model Flex Length Weight Torque Par. Tip Length Butt Dia. Bend Point Spin Launch
DAYTONA SPEEDER R 47 51.5 3.9 3.0 .595 L L M/H
DAYTONA SPEEDER SR 47 56 3.3 3.0 .600 L L M/H
DAYTONA SPEEDER S 47 61 2.7 3.0 .600 L L M/H
DAYTONA SPEEDER X 47 64 2.7 3.0 .605 L L M/H
DAYTONA SPEEDER XX 47 66.5 2.6 3.0 .610 L L M/H

DIAMOND SPEEDER SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
4 R 47 49.5 125 110 3.8 2.5 0.595 M M M
4 S 47 52 113 91 3.8 2.5 0.600 M M M
5 SR 47 57 123 94 2.7 2.5 .0.595 M M M
5 S 47 58. 117 87 2.7 2.5 0.600 M M M
6 S 47 67 110 80 2.3 2.5 0.600 M M M
6 X 47 68.5 102 75 2.3 2.5 0.605 M M M

MCI SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
60 R 40-35.5 65 55 67 3.0 2.5 .591 M L/M L/M
60 S 40-35.5 67 53 62 3.0 2.5 .595 M L/M L/M
80 R 40-35.5 84 55 60 2.7 2.5 .591 M L/M L/M
80 S 40-35.5 86 52 55 2.7 2.5 .595 M L/M L/M
100 S 40-35.5 104 47 48 2.6 2.5 .595 M L/M L/M
100 X 40-35.5 106 45 43 2.6 2.5 .599 M L/M L/M

MCI WEDGE SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
WEDGE 105 SOLID 35.5 108 2.4 Tapered .600 M/H M/H M/H
WEDGE 105 MILD 35.5 108 2.3 Tapered .600 H L/M M
WEDGE 125 SOLID 35.5 124 2.2 Tapered .605 M/H M/H M/H
WEDGE 125 MILD 35.5 125 2.1 Tapered .605 H L/M M

MOTORE X SPECS

Model

Flex

Length

Weight

Tip Flex

Butt Flex

Torque

Par. Tip Len.

Butt Diam.

Bend Point

Spin

Launch

F3 5

R2

46

57

133

107

5.2

2.5

0.600

L/M

M

M/H

F3 5

R

46

58

122

95

4.9

2.5

0.605

L/M

M

M/H

F3 5

S

46

59

111

89

4.6

2.5

0.605

L/M

M

M/H

F3 6

R

46

67

114

91

4.5

2.5

0.605

L/M

M

M/H

F3 6

S

46

68

106

86

4.3

2.5

0.605

L/M

M

M/H

F3 6

X

46

69

99

81

4.1

2.5

0.605

L/M

M

M/H

F3 7

S

46

76

100

80

4.1

2.5

0.605

L/M

M

M/H

F3 7

X

46

77

94

75

3.9

2.5

0.605

L/M

M

M/H

F1 6

S

46

68

97

82

4.1

2.5

0.605

M/H

L/M

L/M

F1 6

X

46

69

89

77

3.7

2.5

0.610

M/H

L/M

L/M

F1 7

S

46

78

93

77

3.8

2.5

0.605

M/H

L/M

L/M

F1 7

X

46

79

88

72

3.5

2.5

0.605

M/H

L/M

L/M

F1 8

X

46

85

91

69

3.3

2.5

0.610

M/H

L/M

L/M

PLATINUM SPEEDER SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
4 R 47 48 143 92 5.7 2.5 0600 M/H M M/L
4 SR 47 48 136 86 5.7 2.5 0600 M/H M M/L
4 S 47 49.5 130 80 5.6 2.5 0600 M/H M M/L
4 X 47 51.5 119 74 5.5 2.5 0600 M/H M M/L
5 SR 47 57 126 77 3.5 2.5 0.600 M/H M M/L
5 S 47 58.5 120 72 3.4 2.5 0.600 M/H M M/L
5 X 47 60.5 117 69 3.3 2.5 0.605 M/H M M/L
6 S 47 67 115 70 2.9 2.5 0.605 M/H M M/L
6 X 47 69 109 65 2.8 2.5 0.605 M/H M M/L

PRO IRON SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
65i R2 40.5 70 60 57 3.1 6.0 .605 M M M
65i R 40.5 70 55 51 3.0 6.0 .605 M M M
65i S 40.5 71 49 47 3.0 6.0 .605 M M M
75i R2 40.5 74 59 53 3.1 6.0 .605 M M M
75i R 40.5 76 54 49 3.0 6.0 .605 M M M
75i S 40.5 78 50 45 3.0 6.0 .605 M M M
85i R 40.5 88 54 50 3.0 6.0 .605 M M M
85i S 40.5 89 49 46 3.0 6.0 .605 M M M
95i R 40.5 95 56 50 3.0 6.0 .605 M M M
95i S 40.5 95 52 47 3.0 6.0 .605 M M M
95i TOUR S 40.5 96 42 40 2.8 6.0 .605 M/H L/M L/M
95i TOUR X 40.5 97.5 38 37 2.7 6.0 .605 M/H L/M L/M
115i TOUR S 40.5 116.5 42 40 2.5 6.0 .605 M/H L/M L/M
115i TOUR X 40.5 117 38 36 2.3 6.0 .605 M/H L/M L/M

PRO 2.0 SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
5 R2 46 57.5 127 106 3.9 2.5 0.600 M M M/H
5 R 46 57.5 119 100 3.7 2.5 0.600 M M M/H
5 S 46 57.5 111 95 3.6 2.5 0.600 M M M/H
6 R2 46 65.5 122 100 3.7 2.5 0.600 M M M/H
6 R 46 66.5 113 94 3.5 2.5 0.600 M M M/H
6 S 46 67.5 106 89 3.3 2.5 0.600 M M M/H
6 X 46 67.5 98 83 3.2 2.5 0.600 M M M/H
7 S 46 76 98 84 3.1 2.5 0.610 M M M/H
7 X 46 77.5 91 79 3.1 2.5 0.610 M M M/H

PRO 2.0 TOUR SPEC

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
6 S 46 67 102 80 3.0 2.5 0.600 M/H L L
6 X 46 69 94 75 3.0 2.5 0.600 M/H L L
7 S 46 78.5 99 79 2.9 2.5 0.610 M/H L L
7 X 46 79 90 74 2.9 2.5 0.610 M/H L L
8 S 46 86.5 93 74 2.7 2.5 0.610 M/H L L
8 X 46 87 90 73 2.7 2.5 0.610 M/H L L

PRO 2.0 HYBRID SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
6 HB R2 42 66 53 63 3.7 2.5 0.605 M M M
6 HB R 42 67 50 59 3.5 2.5 0.605 M M M
6 HB S 42 68 48 55 3.1 2.5 0.605 M M M
7 HB R 42 76 46 55 3.1 2.5 0.605 M M M
7 HB S 42 77 42 51 2.9 2.5 0.605 M M M
7 HB X 42 78 38 48 2.7 2.5 0.605 M M M
8 HB S 42 87 39 47 2.7 2.5 0.615 M M M
8 HB X 42 88 37 43 2.5 2.5 0.615 M M M

SPEEDER EVO III SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
757 S 47 75.5 94 71 2.6 2.5 0.605 H M/L M
X 47 77 88 65 2.6 2.5 0.605 H M/L M
661 SR 47 65 103 80 3.2 2.5 0.6 M M M
S 47 66.5 99 75 3.2 2.5 0.605 M M M
X 47 68 94 69 3.2 2.5 0.605 M M M
569 R 47 56 111 95 3.8 2.5 0.6 L M/H M/H
SR 47 57 107 87 3.8 2.5 0.6 M M M/H
S 47 59 102 81 3.8 2.5 0.6 M M M/H
474 R2 47 44 131 113 5 2.6 0.58 L M/H M/H
R 47 45 123 103 5 2.7 0.59 L M/H M/H
SR 47 48 114 94 4.9 2.4 0.59 L M/H M/H
S 47 49 110 88 4.9 2.5 0.59 L M/H M/H

SPEEDER EVO IV SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
757 S 47 77 90 71 2.7 2.5 0.605 H L/M L/M
X 47 78.5 87 67 2.7 2.5 0.610 H L/M L/M
661 SR 47 65.5 95 82 3.3 2.5 0.605 M L/M L/M
S 47 67 92 76 3.3 2.5 0.605 M L/M L/M
X 47 68.5 88 71 3.2 2.5 0.605 M L/M L/M
569 R 47 56 110 96 3.9 2.5 0.600 M L/M L/M
SR 47 57.5 103 89 3.9 2.5 0.600 M L/M L/M
S 47 59 100 82 3.8 2.5 0.600 M L/M L/M
X 47 60.5 95 76 3.7 2.5 0.605 M L/M L/M

SPEEDER EVO V SPECS

MODEL FLEX LENGTH WEIGHT TIP FLEX BUTT FLEX TORQUE PAR. TIP LENGTH BUTT DIAMETER BEND POINT SPIN LAUNCH
474 R2 47″ 48.5 131 107 4.7 2.5″ 0.600 M/L M M
R 47″ 50.0 122 97 4.7 2.5″ 0.600 M/L M M
SR 47″ 51.5 114 87 4.7 2.5″ 0.600 M/L M M
S 47″ 53.0 106 82 4.7 2.5″ 0.600 M/L M M
569 R 47″ 56.5 112 94 4.5 2.5″ 0.600 M/L M M
SR 47″ 58.0 108 85 4.5 2.5″ 0.600 M/L M M
S 47″ 59.5 103 81 4.5 2.5″ 0.600 M/L M M
X 47″ 61.0 100 76 4.5 2.5″ 0.600 M/L M M
661 SR 47″ 64.0 101 80 3.7 2.5″ 0.600 M/L M M
S 47″ 66.0 95 75 3.7 2.5″ 0.600 M/L M M
X 47″ 68.0 90 69 3.7 2.5″ 0.600 M/L M M
TX 47″ 69.5 87 65 3.7 2.5″ 0.600 M/L M M
757 S 47″ 75.5 93 69 3.0 2.5″ 0.610 M/L M M
X 47″ 77.5 88 64 3.0 2.5″ 0.610 M/L M M
TX 47″ 79.5 85 61 3.0 2.5″ 0.61 M/L M M

SPEEDER TR SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque butt dia bend pt bend point spin launch
TR 569 S 47″ 56 101 84 4.5 3.0 0.610 H low mid-low
TR 569 X 47″ 58 99 78 4.5 3.0 0.610 H low mid-low
TR 661 S 47″ 66 101 76 3.5 3.0 0.610 H low mid-low
TR 661 X 47″ 68 97 74 3.5 3.0 0.610 H low mid-low
TR 757 S 47″ 75 101 70 3.0 3.0 0.610 H low mid-low
TR 757 X 47″ 77 92 67 3.0 3.0 0.610 H low mid-low

VENTUS SPECS

Model

Flex

Length

Weight

Tip Flex

Butt Flex

Torque

Par. Tip Length

Butt Diameter

Bend Point

Spin

Launch

Ventus Red 5

R2

46

58

120

99

3.9

3.0

0.600

L

M

M/H

Ventus Red 5

R

46

58.5

112

94

3.7

3.0

0.600

L

M

M/H

Ventus Red 5

S

46

59

103

87

3.5

3.0

0.600

L

M

M/H

Ventus Red 6

R

46

64.5

107

86

3.4

3.0

0.605

L

M

M/H

Ventus Red 6

S

46

65

101

81

3.2

3.0

0.610

L

M

M/H

Ventus Red 6

X

46

66

95

74

3.1

3.0

0.610

L

M

M/H

Ventus Red 7

S

46

71

99

78

3.1

3.0

0.610

L

M

M/H

Ventus Red 7

X

46

72

93

70

3.1

3.0

0.610

L

M

M/H

Ventus Blue 5

R2

46

56

112

109

4.0

3.0

0.610

M

L

M

Ventus Blue 5

R

46

57

103

99

3.7

3.0

0.610

M

L

M

Ventus Blue 5

S

46

58

94

89

3.4

3.0

0.610

M

L

M

Ventus Blue 6

R

46

65

100

93

3.5

3.0

0.605

M

L

M

Ventus Blue 6

S

46

65

93

85

3.1

3.0

0.605

M

L

M

Ventus Blue 6

X

46

65

88

80

3.1

3.0

0.605

M

L

M

Ventus Blue 7

S

46

76

91

81

3.0

3.0

0.605

M

L

M

Ventus Blue 7

X

46

77.5

87

75

2.9

3.0

0.610

M

L

M

Ventus Blue 8

S

46

86

90

78

3.0

3.0

0.605

M

L

M

Ventus Blue 8

X

46

86

86

72

2.8

3.0

0.605

M

L

M

Ventus Black 6

S

46

64

92

81

3.4

3.0

0.605

H

L

L

Ventus Black 6

X

46

65

85

72

3.1

3.0

0.605

H

L

L

Ventus Black 7

S

46

77

92

74

3.1

3.0

0.605

H

L

L

Ventus Black 7

X

46

78

86

70

2.8

3.0

0.605

H

L

L

Ventus Black 8

X

46

85

77

66

2.8

3.0

0.605

H

L

L

VISTA PRO SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
45 R3 45 48 160 124 5.6 3.0 .590 L H H
45 R2 45 49 150 116 5.4 3.0 .595 L H H
45 R 45 50 140 110 5.1 3.0 .595 L H H
55 R3 46 55 151 112 5.4 3.0 .600 L H H
55 R2 46 56 142 104 5.1 3.0 .600 L H H
55 R 46 57 134 97 4.8 3.0 .600 L/M H H
55 S 46 58 127 90 4.6 3.0 .600 L/M H H
60 R2 46 61 135 96 4.8 3.0 .600 L/M H H
60 R 46 62 128 92 4.6 3.0 .600 L/M H H
60 S 46 63 118 86 4.3 3.0 .600 L/M H H
65 R 46 65 122 92 4.4 3.0 .600 M M M
65 S 46 67 111 86 4.2 3.0 .600 M M M
65 X 46 68 101 81 4.0 3.0 .600 M/H M M
75 S 46 75 111 82 4.2 3.0 .600 M/H M M
75 X 46 76 101 77 3.8 3.0 .605 M/H M M

VISTA PRO HYBRID SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
40HB R3 42 48 66 66 4.3 4.0 .595 L H H
40HB R2 42 49 63 64 4.1 4.0 .595 L H H
50HB R2 42 57 61 63 3.9 4.0 .600 L H H
50HB R 42 58 58 61 3.7 4.0 .600 L H H
50HB S 42 59 55 58 3.6 4.0 .600 L H H
60HB R 42 67 56 59 3.6 4.0 .600 L/M H H
60HB S 42 68 53 56 3.4 4.0 .600 L/M H H
70HB R 42 73 54 53 3.3 4.0 .600 L/M H H
70HB S 42 76 50 49 3.2 4.0 .600 L/M H H

VISTA PRO IRON SPECS

model flex length weight tip flex butt flex torque par. tip butt dia bend pt spin launch
40i R3 40.5 51 67 66 4.1 6.0 .600 L H H
40i R2 40.5 51 62 61 3.9 6.0 .600 L H H
50i R3 40.5 60 64 61 3.9 6.0 .600 L H H
50i R2 40.5 61 59 57 3.7 6.0 .600 L H H
50i R 40.5 62 54 54 3.6 6.0 .600 L H H
60i R 40.5 70 56 54 3.4 6.0 .600 L/M H H
60i S 40.5 71 52 50 3.2 6.0 .600 L/M H H
70i R 40.5 78 53 51 3.1 6.0 .610 M H H
70i S 40.5 79 49 47 3.0 6.0 .610 M H H